Eigen werk

1 post
Landschapsfotografie op de Wadden

Landschapsfotografie op de Wadden

Moddergat is een plek aan de noordkust bij Lauwersoog waar je prachtig uitzicht hebt op de Wadden. Ameland en Schiermonnikoog zijn bij helder weer goed te zien. Ik volgde hier een landschapsfotografieworkshop. Het was nog flink oefenen en de foto's zijn lang niet altijd scherp....

You’ve successfully subscribed to Return to Sander
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.